BCĐ Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT kiểm tra tại Bình Thuận

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Bình Thuận.

BCĐ Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT kiểm tra tại Bình Thuận.