Ban hành tài liệu bồi dưỡng nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Chương trình gồm 8 chuyên đề: Quản lý Nhà nước về giáo dục người khuyết tật; Chính sách giáo dục người khuyết tật; Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Năng lực, nhu cầu hỗ trợ giáo dục của người khuyết tật; Chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục; Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng.

Mỗi chuyên đề đều được quy định số tiết cụ thể, trong đó có tiết lý thuyết, thực hành và thảo luận.

Xem chi tiết tài liệu bồi dưỡng TẠI ĐÂY