Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C

Những chiếc máy bay săn ngầm P-3C Orion của Australia hết hạn sử dụng bị đem đi xẻ thịt một cách không thương tiếc.
Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C

Một máy bay tuần tra chống ngầm P-3C Orion của Hải quân Hoàng gia Australia hết hạn sử dụng được đưa đến một nhà kho để tháo dỡ.

Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 1Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 2Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 3Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 4Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 5Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 6Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 7Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 8Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 9Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 10Australia không thương tiếc “xẻ thịt” sát thủ săn ngầm P-3C ảnh 11
Theo kienthuc