Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Anhxtanh có thể tính nhẩm nhanh tới mức kì lạ

Hải Yến - 04/10/2014, 17:12 GMT+7 | Trao đổi
 Đâu ngờ vừa đọc xong đề toán thì Anhxtanh trả lời luôn đáp số: 2987 x 2913 = 8701131.

Các bạn hãy nghĩ xem, làm thế nào mà Anhxtanh có thể tính nhẩm nhanh tới mức kì lạ như thế?

Chúng ta nhận thấy rằng cả hai số 2987 và 2913 đều có các chữ số ở hàng trăm và hàng nghìn giống nhau: 29. Còn cộng các số ở hàng chục và hàng đơn vị của hai số đó lại thì bằng 100 (87 + 13 = 100).

Thể hiện nhận xét đó trên hình vẽ thì kết quả cần tìm chính là diện tích hình chữ nhật có cạnh 2987 và 2913. Và, do đó có thể chuyển hình chữ nhật nhỏ (có cạnh chéo) sang vị trí mới như hình vẽ: 

 

Từ đó ta tính:
2900 x 3000 = 8700000
87 x 13 = (100 - 13) x 13 = 1131
Vì 8700000 + 1131 = 8701131 nên 2987 x 2913 = 8701131

Như vậy để tính nhẩm 2987 x 2913 đầu tiên Anhxtanh tính tích: gồm chữ số hàng nghìn và hàng trăm của số thứ nhất nhân với chữ số hàng nghìn và hàng trăm của số thứ hai cộng thêm một, tức là tích 29 x (29 + 1) = 29 x 30 = 870. Sau đó lập tích số gồm chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của hai số đó, tức 87 x 13 = (100 - 13) x 13 = 1131.

Đặt hai tích số thu được kế tiếp nhau và thu được số 8701131. Đó chính là tích số cần tìm.

Bây giờ các bạn thử dùng quy tắc trên đây tính nhanh các tích số sau: 76 x 74 = ?, 497 x 493 = ?, 1325 x 1375 = ?

Các bạn thấy không, việc liên hệ giữa số và hình tương ứng nhiều khi cũng đem lại cho ta nhiều điều thú vị đấy chứ!

Theo tieuhocvn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm