Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret

Các “thiên thần” Victoria’s Secret khiến người xem như bị mê hoặc trước vẻ đẹp từ khuôn mặt tới hình thể. Những bức ảnh thời thơ ấu hiếm hoi của họ luôn được các fan “săn lùng”. 
Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret
Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 1Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 2Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 3Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 4Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 5Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 6Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 7Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 8Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 9Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 10Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 11Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 12Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 13Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 14Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 15Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 16Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 17Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 18Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 19Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 20Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 21Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 22Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 23Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 24Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 25Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 26Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 27Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 28Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 29Ảnh “độc” thời thơ ấu của thiên thần Victoria’s Secret ảnh 30
Theo tienphong.vn