5 điều kiện thành lập trường cao đẳng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định quy định điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường cao đẳng.
5 điều kiện thành lập trường cao đẳng

Dự thảo quy định 5 điều kiện trường cao đẳng được thành lập hoặc cho phép thành lập, cụ thể:

Thứ nhất: Có đề án thành lập trường cao đẳng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung Đề án thành lập trường cần nêu rõ: Tên gọi của trường cao đẳng; ngành nghề, quy mô đào tạo; mục tiêu, nội dung, chương trình; nguồn lực tài chính; đất đai; cơ sở vật chất; giảng viên và cán bộ quản lý; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý; kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn; thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội.

Thứ 2: Có chấp thuận bằng văn bản về việc thành lập trường trên địa bàn tỉnh, thành phố của UBND, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính;

Thứ 3: Có diện tích đất xây dựng trường tại trụ sở chính không dưới 5 ha và đạt bình quân ít nhất 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm phát triển; có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

Địa điểm xây dựng trường cao đẳng phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường.

Thứ 4: Đối với trường công lập phải có Dự án đầu tư xây dựng trường được cơ quan chủ quản phê duyệt, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch và đối với trường tư thục phải có vốn điều lệ với mức tối thiểu là 150 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường).

Vốn đầu tư và vốn điều lệ được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và có minh chứng hợp pháp..

Thứ 5: Có dự kiến về số lượng, cơ cấu đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành và tuyển sinh đào tạo tại Đề án thành lập trường đã đề ra.

Dự thảo cũng quy định quy trình thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng; hồ sơ, thủ tục đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập trường hoặc chủ trương cho phép thành lập trường;

Hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng; điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục cho phép trường cao đẳng hoạt động đào tạo; sáp nhập, chia, tách, giải thể trường cao đẳng, thành lập phân hiệu...

Lầu Năm Góc phát hiện tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao ở các phi công quân sự. Ảnh minh họa.

Nguy cơ mắc ung thư trên máy bay

GD&TĐ - Bác sĩ da liễu, Tiến sĩ Joyce Park, tại Washington (Mỹ), gần đây đã chia sẻ một nguy cơ ung thư da ít được biết đến. Đó là đi máy bay.