120 người dân thực hiện cách ly ở Lạng Sơn được trở về gia đình

120 người dân thực hiện cách ly ở Lạng Sơn được trở về gia đình

Đây là số công dân trở về từ Trung Quốc từ ngày 3/2. Trong quá trình cách ly, tất cả được theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng qui định của Bộ Y tế và được chăm sóc chu đáo. Sau thời gian cách ly, các công dân này khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe và trở về sinh hoạt tại cộng đồng.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã trao giấy chứng nhận đã hoàn thành thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế cho các công dân, đồng thời động viên tinh thần, mong muốn những người này sau khi trở về cộng đồng sẽ tuyên truyền tích cực cho người dân về ý nghĩa của việc cách ly cũng như thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Ông Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: "120 người hôm nay được trở về cơ bản không nhiễm bệnh. Mỗi người có một giấy chứng nhận đã đủ thời gian cách ly 14 ngày. Sở Y tế ban hành một quyết định và gửi danh sách ấy về cho các địa phương. Trước khi ra về, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho những người dân, tiếp tục về cộng đồng vẫn phải thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế".

Theo VOV