Yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm

Yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm

Bộ VHTT&DL yêu cầu các đơn vị khi tiến hành các hình thức tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, không hình thức, phô trương lãng phí, lựa chọn hoạt động tiêu biểu có hiệu quả thiết thực, hướng các hoạt động tới việc nâng cao chất lượng các hoạt động của đơn vị, lựa chọn biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các đơn vị., qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và người lao động về thực hiện chủ trương, đường lối cùng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.  

Yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ kỷ niệm ảnh 1
Lễ kỷ niệm vào các năm tròn năm (15, 25, 35...) chỉ tổ chức nội bộ.

Bộ VHTT&DL cũng yêu cầu giảm tần suất tổ chức Lễ kỷ niệm vào các năm tròn năm (15, 25, 35...) trên cơ sở tổ chức nội bộ; ngoài ra việc sử dụng nguồn kinh phí phải đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành, huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, đoàn thể, hạn chế sử dụng kinh phí từ ngân sách.  

Anh Thư

Minh họa/INT

Cơ hội hay thách thức

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho sự bùng nổ dân số già, Italy đang đưa vào thử nghiệm sử dụng robot hỗ trợ công việc chăm sóc người cao tuổi.
Từ Hy Viên thắng kiện chồng cũ

Từ Hy Viên thắng kiện chồng cũ

GD&TĐ - Uông Tiểu Phi bị yêu cầu phải trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng hai con cho vợ cũ Từ Hy Viên số tiền là 7,5 triệu Đài tệ (gần 6 tỷ đồng).
Ảnh minh họa/INT

Lộng ngôn

GD&TĐ - Không chỉ công chúng mà giới nghệ sĩ biểu diễn vẫn chưa thôi phản ứng khá gay gắt về phát ngôn của Trấn Thành.