Yêu cầu 100% trường THCS mời chuyên gia giáo dục hướng nghiệp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các phòng GD - ĐT chỉ đạo trường THCS đảm bảo 100% trường THCS có mời chuyên gia để giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.
Yêu cầu 100% trường THCS mời chuyên gia giáo dục hướng nghiệp

Đồng thời, đề nghị Hiệu trưởng trường phổ thông, căn cứ hướng dẫn của Sở GD&ĐT và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, thời lượng 9 tiết/năm học, tổ chức vào tháng 2, 3, 4 năm dương lịch; lưu ý thực hiện tốt việc đưa học sinh đi thực tế tại các trường ĐH, CĐ, TCCN, dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Về nội dung hướng nghiệp, với học sinh lớp 9: Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học; tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của Trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ THCS); các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS.

Lớp 10 THPT: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; thực tế một cơ sở sản xuất công nghiệp hoặc nông nghiệp; một số nghề thuộc ngành xây dựng.

Lớp 11 THPT: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ; giao lưu với gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi; tìm hiểu thực tế một trường ĐH hoặc CĐ và một trường TCCN tại địa phương.

Lớp 12 THPT: Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCCN và dạy nghề của Trung ương và địa phương; tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH và CĐ; tư vấn chọn nghề.

Giáo viên giảng dạy là lãnh đạo, giáo viên trường phổ thông; chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan đến các chủ đề của chương trình hướng nghiệp như lãnh đạo, giáo viên các trường chuyên nghiệp; lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương (đương chức hoặc đã nghỉ hưu); doanh nhân thành đạt, người lao động giỏi,..