Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt
1Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắtÝ âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt

Ý âm thầm chuyển tăng bánh lốp tốt nhất thế giới trên đường sắt

GD&TĐ - B1 Centauro do Ý sản xuất được nhiều chuyên gia quân sự xem là chiếc xe tăng bánh lốp tốt nhất thế giới.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công trong mùa đông.

Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ

GD&TĐ - Theo Tổng thống Zelensky, Kiev sẽ tiếp tục cuộc phản công vào mùa thu và suốt mùa đông. Nhưng Ukraine có đủ nguồn lực cho việc đó không?