Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long
Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng LongXử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long

Xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên Đại lộ Thăng Long

GD&TĐ - Chỉ tính riêng trong tháng 5 vừa qua, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 90 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.
Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

Chùm ảnh làm giấy độc đáo ở Nepal

GD&TĐ - Ở Nepal, mua thu hoạch nguyên liệu thô để làm giấy đã bắt đầu. Hầu hết người dân vùng núi của đất nước đều tham gia công việc này.