Xếp lương khi trúng tuyển viên chức

Xếp lương khi trúng tuyển viên chức

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi tốt nghiệp Đại học công nghệ thông tin và hồ sơ xét tuyển viên chức vào ngành giáo dục của Phú Thọ với văn bằng đại học công nghệ thông tin, theo chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên văn thư. Tuy nhiên, theo quyết định tuyển dụng viên chức, tôi được hưởng lương ngạch nhân viên văn thư (mã ngạch 01.008), bậc 1 hệ số 1,35. Xin hỏi họp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được hưởng mức lương đại học theo hồ sơ dự tuyển không? Nếu được thì ông cần làm những thủ tục gì? – Nguyễn Thị Lý – Phú Thọ (ngthily@gmail.com).

* Trả lời:

Điều 20 Luật Viên chức quy định, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo thư bạn viết, bạn đăng ký dự tuyển vào viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên văn thư và đã trúng tuyển. Đây là vị trí việc làm của người có trình độ đào tạo sơ cấp. Mặc dù bạn có trình độ đào tạo đại học, nhưng bạn đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên văn thư, do đó quyết định tuyển dụng đối với bạn vào vị trí này là đúng với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị và đúng với yêu cầu việc làm của bạn.

Căn cứ Bảng lương số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nhân viên văn thư mới tuyển dụng, được xếp lương bậc 1/12,  hệ số 1,35 là đúng quy định. 

Tuy nhiên, theo Điều 32 Luật Viên chức, khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, bạn có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo đại học công nghệ thông tin. Việc lựa chọn vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện. 

Nếu sau này bạn có cơ hội được chuyển sang vị trí việc làm mới, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mới, hưởng lương theo vị trí việc làm mới.

* Hỏi: Xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Khi thực hiện hướng dẫn Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo có tính phụ cấp đứng lớp trên phụ cấp thâm niên hay không? –Nguyễn Đức Phong – Hà Nội (ngducphong@gmail.com)

* Trả lời:

Tại Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo không có bất cứ điều khoản nào quy định về việc khi thực hiện tính phụ cấp đứng lớp trên phụ cấp thâm niên. Phụ cấp thâm niên chỉ được tính trả lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (được quy định tại điều 3 Nghị định này).

GD&TĐ Online

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.
Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.