#xây dựng xã hội học tập

22 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Bình đẳng trong học tập

GD&TĐ - Khái niệm xã hội học tập và ý tưởng về việc mọi người đều có cơ hội duy trì việc học tập trong suốt cuộc đời được tranh luận trong gần nửa thế kỷ qua.