rssheader

24/06/2021

Truyện cười hay: Thông đồng

Vui Tính (ST) - 23/01/2021, 10:12 GMT+07 | Xả xì trét
Truyện cười hay: Thông đồng

- Anh yêu, nếu như có một tên cướp nhảy ra cướp em đi thì anh sẽ xử lý thế nào?

- Anh sẽ đánh nhau với nó - Chàng trai quả quyết.

- Nhưng nhỡ khỏe hơn, lại có dao găm, anh không đánh lại được thì làm sao?

Chàng trai trợn mắt lên quát: 

- Ái chà, em thông đồng với nó hay sao mà em biết nó khỏe hơn anh, biết nó có dao găm, lại biết anh sẽ thua nó nữa. Thôi đi về, anh không chơi với loại người bắt cá hai tay như em nữa!...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm