Vĩnh Long tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, tổ chức lớp học bơi hoàn toàn trên tinh thần nhu cầu tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh, có sự giám sát, quản lý của các đơn vị trường học. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 7/7/2019 đến 31/7/2019.

Học sinh tham gia học bơi được miễn toàn bộ tiền học phí. Học sinh tự chuẩn bị trang phục bơi.

Sở GD&ĐT chi kinh phí tổ chức các lớp dạy bơi từ nguồn kinh phí do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cấp hỗ trợ trong năm 2019.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT lập danh sách 60 học sinh tiểu học và 60 học sinh THCS chưa biết bơi, có nhu cầu đăng ký học bơi tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh từ các trường học trực thuộc trên địa bàn, gửi danh sách về Sở trước ngày 07/6/2019.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 6 giáo viên có giấy chứng nhận nghiệp vụ hướng dẫn viên cơ sở về chương trình dạy bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em và có kinh nghiệm dạy bơi cho học sinh tiểu học, học sinh THCS để tham gia giảng dạy các lớp bơi. Sở GD&ĐT sẽ chi trả tiền bồi dưỡng cho giáo viên tham gia giảng dạy.

Ngoài các lớp dạy bơi do Sở GD&ĐT tổ chức nêu trên, các phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các trường học trực thuộc có hồ bơi tổ chức dạy bơi cho học sinh tại trường.

Đối với các trường học chưa có hồ bơi thì phối hợp, vận động phụ huynh học sinh đưa con em đến các hồ bơi tại địa phương để học bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh trong hè.