Vì sao nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang bị kỷ luật?

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy và nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường này do mắc nhiều sai phạm.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Giang đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo UBKT Tỉnh uỷ Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện không nghiêm túc, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy theo quy định của Đảng; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Sở Tài nguyên và Môi trường vi phạm trong việc tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh và một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ.

UBKT Tỉnh uỷ Hà Giang đánh giá, những vi phạm của Đảng ủy, Đảng bộ và cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng ủy, Đảng bộ và cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, làm giảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Đảng bộ Sở.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang.. ảnh 1
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang.. 

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hoàng Văn Nhu với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Nhu đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định của Đảng và chế độ làm việc của Đảng ủy và cơ quan; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Nhu đã chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tham mưu ban hành và trực tiếp ký ban hành văn bản hướng dẫn có nội dung trái quy định của luật đất đai và vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ.

Vi phạm quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Những vi phạm của ông Nhu ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường...