rssheader

30/10/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xử nghiêm các dự án xâm phạm vịnh Hạ Long

14/08/2019, 08:17 GMT+07 | Văn hóa
Một công trình xâm phạm Vịnh Hạ Long (Ảnh: H.S). Một công trình xâm phạm Vịnh Hạ Long (Ảnh: H.S).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian qua báo chí và người dân phản ánh một số dự án đầu tư xây dựng triển khai trên địa bàn thành phố Hạ Long có dấu hiệu xâm phạm đến vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và đã được các cơ quan có chức năng xác định rõ các vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại các dự án này.

Điển hình là Dự án Khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long (thi công ngoài ranh giới được giao), Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung” và Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông” (thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ vùng di sản và ngăn chặn các vi phạm về bảo vệ môi trường tương tự xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai ngay nhiều biện pháp.

Trong đó, rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai liên quan và có những điều chỉnh, biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, đúng quy hoạch môi trường của tỉnh. Đặc biệt là không để tác động xấu tới môi trường, cảnh quan của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường nói chung và với các dự án đầu tư nói riêng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư, chấp thuận địa điểm đầu tư.

“Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý không để xảy ra sai phạm”- Bộ này nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và báo cáo về Bộ này trước ngày 25/8 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo dantri
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm