Ưu tiên kinh phí cho trường thực hiện Chương trình GD mầm non mới

Ưu tiên kinh phí cho trường thực hiện Chương trình GD mầm non mới
Giờ chơi tại Trường mầm non Linh Linh (Hà Nội)
Giờ chơi tại Trường mầm non Linh Linh (Hà Nội)

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non tính toán nhu cầu cần thiết, mua bổ sung số lượng ĐC-TBDH tối thiểu, đảm bảo chất lượng và tránh lãng phí. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh sưu tầm, sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có để tự làm ĐC-TBDH; các trường mầm non có điều kiện mua sắm bổ sung các ĐC-TBDH tiên tiến, các thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tính sư phạm và an toàn cho trẻ, phù hợp với Chương trình giáo dục mầm non mới…

Hiệu trưởng các trường mầm non có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, bàn giao, bảo quản và triển khai sử dụng có hiệu quả các ĐC-TBDH đã được trang bị.

Được biết, năm học 2009 – 2010 là năm học đầu tiên triển khai đại trà Chương trình giáo dục mầm non mới phù hợp với tình hình thực tế các địa phương, đảm bảo lộ trình đến năm 2012 hoàn thành việc triển khai Chương trình giáo dục mầm non trong phạm vi cả nước.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ ban hành Danh mục Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non triển khai đại trà từ năm học 2010 – 2011. 

Hiếu Nguyễn

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.