Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồnUống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn11

Uống bia giải nhiệt, nhiều tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

GD&TĐ -  Chiều 29/5, tổ công tác của Đội CSGT số 4 Công an TP Hà Nội liên tiếp xử phạt 5 tài xế vi phạm nồng độ cồn.