Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 1
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 2
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 3
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 4
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 5
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 6
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 7
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 8
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 9
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 10
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 11
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 12
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 13
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 14
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 15
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 16
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 17
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 18
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 19
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 20
Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 1Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 2Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 3Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 4Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 5Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 6Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 7Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 8Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 9Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 10Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 11Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 12Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 13Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 14Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 15Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 16Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 17Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 18Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 19Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò ảnh 20

Lưu luyến giây phút chia xa tuổi học trò

GD&TĐ - Tiếng trống bế giảng đã vang lên, khép lại năm học 2022 - 2023, năm học cuối cấp của học sinh khối 12.

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.