Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 1
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 2
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 3
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 4
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 5
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 6
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 7
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 8
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 9
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 10
Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 1Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 2Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 3Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 4Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 5Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 6Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 7Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 8Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 9Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người ảnh 10

Tỷ phú Elon Musk công bố sắp cấy chip vào não người

GD&TĐ -Thử nghiệm trên người đối với việc cấy ghép chip vào não đã được phê duyệt, triển vọng lớn đến công ty khởi nghiệp của Elon Musk - Neuralink.
Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...