Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cải thiện rõ rệt

Hải Bình - 10/08/2018, 22:18 GMT+7 | Thời sự
 ảnh minh họa/internet ảnh minh họa/internet

Con số này từ kết quả thống kê về tình hình sinh viên tốt nghiệp có việc làm của 2 khóa gần nhất trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp mà các cơ sở đào tạo gửi về, cũng như qua kiểm tra ở 23 cơ sở giáo dục đại học trong năm 2018.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề và mức thu nhập khá cao đã đóng góp đáng kể trong việc tăng năng suất lao động cũng như mức tăng trưởng GDP trong cả nước.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng thống kê hàng quý về tỷ lệ có việc làm của lao động có trình độ đại học trong toàn xã hội: tổng số lao động có trình độ đại học hơn 5 triệu, trong đó, số lao động không có việc làm khoảng trên dưới 200 ngàn.

Như vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp trình độ đại học khoảng trên dưới 4% (tỷ lệ việc làm của người có trình độ đại học đạt khoảng 95-97%).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm