Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 1
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 2
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 3
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 4
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 5
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 6
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 7
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 8
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 9
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 10
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 11
Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 1Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 2Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 3Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 4Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 5Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 6Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 7Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 8Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 9Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 10Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào? ảnh 11

Tuyến đường biển Bắc Cực được bảo vệ như thế nào?

GD&TĐ -Tuyến đường biển phía Bắc được Moscow vận hành, bảo vệ bằng đội tàu phá băng siêu khủng cùng các cảng nước sâu, sân bay dọc hải trình rìa Bắc Cực.
Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.