Trường phải tạm dừng cho thuê cơ sở vật chất làm căng tin

Ảnh minh học/internet
Ảnh minh học/internet

Đây là yêu cầu của Sở GD&ĐT Sơn La sau khi tiếp nhận phản ánh từ nhân dân và báo cáo của các đơn vị về việc một số trường học trong tỉnh đã tổ chức căng tin, trông giữ phương tiện tham gia giao thông cho học sinh có thu phí trong nhà trường gây nên ý kiến trái chiều, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến môi trường giáo dục.

Để các hoạt động tổ chức căng tin, thu phí trông giữ phương tiện tham gia giao thông cho học sinh trong nhà trường đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với môi trường giáo dục, với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, ngoài yêu cầu trên, Sở GD&ĐT Sơn La yêu cầu các trường học căn cứ vào tình hình thực tế tại các đơn vị, rà soát lại quy trình, thủ tục cho thuê, cho mượn đất hoặc cơ sở vật chất.

Nếu đơn vị đảm bảo được điều kiện cơ sở vật chất theo quy định tại Điều 55,57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 43, 44, 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công mà không làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và chức năng, nhiệm vụ được giao thì đơn vị, trường học phải xây dựng Đề án sử dụng cơ sở vật chất nhà trường vào mục đích cho thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 144/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 144/2017/TT-BTC, Đề án của các đơn vị trực thuộc gửi Sở GD&ĐT xem xét, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Đề án của các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành gửi phòng GD&ĐT huyện, thành phố xem xét, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.

Khi Đề án của các trường học chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các trường học không được tự ý sử dụng đất và cơ sở vật chất, tài sản khác gắn liền với đất của nhà trường vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chỉ được triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trường hợp trường học, cơ sở giáo dục nào vi phạm thì Hiệu trưởng, tập thể, các cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ