Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Trung tâm Ngoại ngữ AMA hoạt động khi chưa được cấp phép đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ

Minh Phong - 05/08/2018, 11:22 GMT+7 | Kết nối
Trung tâm ngoại ngữ AMA tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) tại thời điểm đầu tháng 7/2018Trung tâm ngoại ngữ AMA tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) tại thời điểm đầu tháng 7/2018

Chưa đủ điều kiện cấp phép

Trước phản ánh của dư luận về việc Trung tâm ngoại ngữ AMA - Địa điểm hoạt động của Trung tâm này là Khu phố 1, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và số 1, đường Ngô Gia Tự, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh) nhưng vẫn công khai tuyển sinh, dạy học.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 36/QĐ-TTr ngày 5/7/2018, thanh tra điều kiện tổ chức hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ AMA;

Theo Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Trung tâm ngoại ngữ AMA trực thuộc công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Phương Lan. Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 24/10/2017; mã số doanh nghiệp: 2500591876; địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); người đại điện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Lan, sinh ngàv: 24/05/1991, chức vụ: Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực xin cấp phép là: Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo, dạy ngoại ngữ, tin học - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng. Mã ngành: 8532 (Chính).

Theo quy định, với mã ngành này doanh nghiệp chỉ dược hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thâm quyền cho phép.

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước cũng như của Sở GD&ĐT và đối chiếu mã ngành kinh doanh chính của Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Phương Lan (Mã ngành: 8532) xác định: Trung tàm Ngoại ngữ AMA muốn tổ chức hoạt động phải được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cấp giấy phép.

Ngày 20/6/2018 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc nhận được hồ sơ và Tờ tình số 01/TTr- TTNN AMA ngày 20/6/2018 của Trung tâm Ngoại ngữ AMA về việc xin cấp phép đào tạo, bồi dưõng tiếng Anh.

Sau khi nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm, đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành, Sở GD&DT đã có văn bản trả lời số: 711/SGDDT-GDTX-CN ngày 29/6/2018 về việc xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh, trong đó ghi rõ: “Trung tàm ngoại ngữ AMA chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo quy định hiện hành”.

Như vậy, Trung tâm ngoại ngữ AMA chưa đủ điều kiện để cấp phép hoạt động. Tính đến thời điểm thanh tra, Trung tâm chưa được Sở GD&ĐT cấp giấy phcp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Các số điện thoại đều không liên lạc được

Tiến hành tranh tra thực tế hoạt động của Trung tâm, Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã cử cán bộ xuống Trung tâm ngoại ngữ AMA tại Cy địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Hương Canh.

Khi nhìn thấy cán bộ thanh tra, nhân viên Trung tâm đã đóng cửa không tiếp. Thời điểm này, biển Trung tâm đã bị gỡ bỏ. Cán bộ thanh tra gọi vào số máy còn lưu lại trên biển Trung tâm và số máy của Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Phương Lan nhưng cả hai số máy đều không liên lạc được.

Ngày 10/7/2018, Đoàn thanh tra Sở GD&ĐT tiến hành thanh tra hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch tại địa chỉ Khu phổ 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Tại thời điểm thanh tra (vào hồi 8h ngày 10/7/2018), Trung tâm đã đóng cửa, không có người ra vào. Cán bộ thanh tra gọi vào số máy còn lưu lại trên biển Trung tâm và số máy của Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Phương Lan nhưng cả hai số máy đều không liên lạc được.

Qua trao đổi với chủ nhà hàng xóm của Trung tâm được biết, khoảng 19h ngày 9/7/2018, Trung tâm vẫn có người ra vào, đến khoảng 21h cùng ngày thì đóng cửa.

Tại địa chỉ: số 1, đường Ngô Gia Tự, thành phố Vĩnh Yên, tại thời điểm đoản thanh tra đến (vào hồi 9h40 ngày 10/7/2018), Trung tâm đã đóng cửa, gõ biển, không có dấu hiệu hoạt động. Qua trao đổi với hàng xóm xung quanh, Đoàn thanh tra được biết trước đó 1 ngày, Trung tâm vẫn hoạt động đến 21h).

Sau khi thanh tra, nắm bắt hoạt động của Trung tâm tại 2 địa chỉ nêu trên, Thanh tra Sở đã đề nghị Phòng GD&ĐT và Công an huyện Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên phối hợp theo dõi, năm bắt tình hình. Nếu phát hiện ra có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào thông báo ngav cho Thanh tra Sở để xem xét xử lý theo quy định.

Qua sự phối hợp, theo dõi, từ thời điểm thanh tra Trung tâm không còn dấu hiệu hoạt động nào tại 2 địa chỉ nêu trên

Thanh tra Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đề nghị Sở GD&ĐT không cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ AMA và Công ty TNHH giáo dục và đào tạo Phương Lan đối với ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp -  Mã ngành: 8532. Tên ngành nghề kinh doanh: Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo, dạy Ngoại ngữ, Tin học - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại trung tâm đào tạo, bồi dưỡng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm