rssheader

30/11/2020

TP.HCM: Hạn chế quảng cáo tuyển sinh cho các trường ĐH trong giờ sinh hoạt dưới cờ

Thảo Nguyên - 28/09/2019, 15:02 GMT+07 | Trao đổi
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Sở nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo.

Về nội dung cần phải phù hợp với môn học, nhóm môn học theo khối lớp, phù hợp chuẩn kỹ năng kiến thức theo chương trình giáo dục hiện hành và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo nội dung triển khai phù hợp với lượng kiến thức, thời gian, không gian phù hợp tổ chức hoạt động học.

Nội dung xây dựng trên từng khối lớp cụ thể. Tránh các nội dung không xác định được vị trí kiến thức trong chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành, tổ chức một chuyên đề, xây dựng một bài thu hoạch, 1 bài kiểm tra cho nhiều khối lớp.

Nhà trường và đơn vị phối hợp xây dựng các hoạt động cho học sinh theo định hướng tiếp cận, hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm. Ban tổ chức nên bố trí nhóm nhỏ thực hiện các nhiệm vụ học tập và qua quá trình tiếp xúc thực tế để hình thành kiến thức cần học.

Đảm bảo đủ giáo viên, giảng viên chuyên môn để tổ chức hoạt động dạy và học cho học sinh.

Việc tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, Tiết học ngoài nhà trường được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Do đó, khi tổ chức học tập trải nghiệm- tiết học ngoài nhà trường, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho  học sinh không tham gia được học tập tại trường hoặc tại nhà.

Ngoài ra, các trường quan tâm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của các CLB  học thuật, CLB nghiên cứu khoa học, CLB trải nghiệm sáng tạo, CLB Giáo dục STEM cho học sinh. Phân công giáo viên phụ trách cố vấn hoạt động của các CLB. Việc phối hợp với đơn vị bên ngoài tổ chức hoạt động cần lưu ý cần đảm bảo tiêu chuẩn của báo cáo viên trực tiếp báo cáo, hướng dẫn cho học sinh.

Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình hướng nghiệp từ lớp 9 đến lớp 12, nhà trường xây dựng kế hoạch hướng nghiệp trong kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường, tối thiểu là 9 tiết/năm (theo chương trình chính khóa). Ngoài ra, tùy vào điều kiện của đơn vị, nhà trường cần tăng cường các hoạt động hướng nghiệp qua các hình thức trải nghiệm, tránh các hình thức tổ chức nhàm chán, không đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về ngành nghề của học sinh.

Hạn chế tối đa các trường hợp quảng cáo tuyển sinh cho các trường ĐH trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Các cơ sở giáo dục không thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong trường học dưới mọi hình thức.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm