rssheader

28/10/2020

Nhà giáo trước kỷ nguyên công nghệ số: Thích nghi hoặc là “chết“

Minh Phong (lược ghi) - 29/08/2019, 07:13 GMT+07 | Trao đổi
PGS.TS Trần Thị Minh Hằng. Ảnh: nhân vật cung cấp PGS.TS Trần Thị Minh Hằng. Ảnh: nhân vật cung cấp

PGS Trần Thị Minh Hằng nhấn mạnh, để tồn tại được trong thế giới thay đổi nhanh chóng là khả năng thích ứng với thay đổi hoặc bị bỏ lại và sau đó chết.

Điều này có thể là nhận thức của tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như chính phủ với tư cách là nhà cung cấp giáo dục, nhà phát triển chương trình giảng dạy, nhà giáo và thậm chí cả phụ huynh phải đi trước về thế giới đang thay đổi này. Họ phải có tư duy mới về giáo dục và dạy học.

Ví dụ, nhà giáo phải có nhận thức và quan điểm mới rằng, các nhà giáo ngày nay không thể giữ vai trò duy nhất trong việc truyền tải kiến thức. Không phải chỉ vì khả năng máy móc có thể lưu trữ và thậm chí chuyển giao các loại kiến thức khác nhau một cách tinh vi, mà còn bởi vì học sinh ngày nay có thể dễ dàng có được kiến thức họ muốn một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, tư duy mới đặt ra thách thức cho nhà giáo tiếp tục tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới để học và cũng xác định lại trọng tâm của việc học trong lớp học.

Ví dụ, nhà giáo ngày nay có thể tập trung phát triển các kỹ năng mềm và các tố chất của học sinh, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp đồng cảm, phát triển thái độ khoan dung, là người có trách nhiệm, suy nghĩ cởi mở, có thể hợp tác …

Hệ quả từ tư duy mới của các nhà giáo là sự xuất hiện một nỗ lực điều chỉnh các cách tiếp cận dạy và học của họ. Nói cách khác, các nhà giáo ngày nay hy vọng sẽ đưa ra một số điều mới và hoặc đổi mới trong giảng dạy của họ.

PGS Trần Thị Minh Hằng cho rằng, trong bối cảnh này, cần có một phong trào được nhà nước phát động, đó là phong trào xóa mù chữ kỹ thuật số. Phong trào xóa mù chữ kỹ thuật số nhằm tập trung vào ba kiến thức chính là: Kiến thức kỹ thuật số; Kiến thức công nghệ và Kiến thức của con người. Ba kỹ năng này được dự đoán là những kỹ năng rất cần thiết trong tương lai hoặc trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiểu biết về kỹ thuật số nhằm mục đích tăng khả năng đọc, phân tích và sử dụng thông tin trong thế giới kỹ thuật số (Dữ liệu lớn), kiến thức công nghệ nhằm mục đích cung cấp hiểu biết về hoạt động của các ứng dụng máy móc và công nghệ, và kiến thức của con người hướng vào việc cải thiện kỹ năng giao tiếp và làm chủ khoa học thiết kế.

Kiến thức mới được cung cấp hy vọng sẽ đào tạo ra học sinh tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh hơn là phong trào xóa mù chữ cũ chỉ tập trung vào việc cải thiện khả năng đọc, viết và toán học.

Sự thích nghi của các phong trào xóa mù kỹ thuật số có thể được tích hợp và điều chỉnh theo chương trình giảng dạy và hệ thống học tập.

Một sự thích ứng khác mà chúng ta phải làm là tiếp tục đánh giá và cập nhật các nội dung học tập trong chương trình giáo dục, để làm sao các lớp học luôn luôn có thể điều chỉnh theo nhu cầu và thay đổi thời gian, bao gồm cả trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong trường hợp này, nội dung học tập hy vọng sẽ có thể hoàn thành các kỹ năng của thế kỷ 21 như đã đề cập ở trên, và sau đó với nội dung học tập đã được đổi mới, sẽ trang bị cho học sinh trở thành những người sẵn sàng tận dụng cơ hội nổi lên trong thời đại công nghiệp 4.0.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm