rssheader

22/10/2020

Lưu ý thí sinh từ đề tham khảo tiếng Anh thi THPT quốc gia

Hải Bình (ghi) - 12/12/2018, 14:10 GMT+07 | Trao đổi
Lưu ý thí sinh từ đề tham khảo tiếng Anh thi THPT quốc gia

Theo thầy Trần Huy, cô Kim Huế, về tổng thể, đề thi tham khảo môn Tiếng Anh tương đối phù hợp với mục đích xét tốt nghiệp THPT. So với đề thi năm 2018 độ khó của đề tham khảo năm nay giảm hơn khoảng 15%. Các câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu khoảng 70%; các câu hỏi mức độ vận dụng không quá phức tạp.

Với học sinh hạn chế về năng lực ngoại ngữ, chỉ với mục đích thi xét tốt nghiệp có thể đạt từ 2,5 điểm đến 4,0 điểm. Học sinh dùng kết quả xét đại học, cao đẳng có khả năng đạt từ 7,5 trở lên.

Với học sinh trung bình, khi làm bài, hai giáo viên lưu ý thí sinh cần vận dụng kỹ năng phù hợp cho từng dạng bài; chú ý đến các câu hỏi nhận biết (Trong đề tham khảo là các câu: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 23, 24, 26, 28, 43, 44, 46, 47). Chỉ cần xác định rõ các yếu tố ngữ âm, ngữ pháp; từ vựng đơn giản là đạt được mục đích.

Với học sinh khá, giỏi, hoàn thành hết các câu hỏi ở mức độ thấp trong thời gian ngắn nhất có thể; dành nhiều thời gian hơn cho các câu hỏi vận dụng; chú ý đến kỹ năng đọc hiểu (skimming, scanning);

Đặc biệt, thí sinh cần rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm một lần khi làm bài xong, tránh mắc những sai sót không đáng có, dẫn đến mất điểm trong bài thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm