rssheader

19/01/2021

Kinh nghiệm lập kế hoạch, quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo

Hải Bình - 31/10/2019, 14:56 GMT+07 | Trao đổi
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo Ths. Nguyễn Chu Du, trong quá trình TĐG CTĐT, căn cứ vào từng tiêu chuẩn và tiêu chí, cơ sở giáo dục phải tập trung lập kế hoạch xác định các qui trình và nội dung công việc trong các qui trình để có thể mô tả, làm rõ thực trạng của chương trình đào tạo; phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, tồn tại và những biện pháp khắc phục; lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

Quá trình tự đánh giá có thể chia thành 4 giai đoạn  gồm các qui trình nhỏ như sau.

Giai đoạn

Qui trình

Nguồn lực

Kết quả mong đợi

Chuẩn bị

Truyền thông về TĐG CTĐT

-Tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban, trong nghị quyết

-Băng rôn, khẩu hiệu

-Bản tin truyền thanh nội bộ trong trường

-Cán bộ, giảng viên, sinh viên biết về TĐGCTĐT

- Hiểu được tầm quan trọng của TĐGCTĐT

Thành lập hội đồng TĐG

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá

- Số lượng các thành viên Hội đồng là số lẻ, từ 09 đến 25 thành viên.

-Chia thành các nhóm phụ trách các chỉ tiêu

- Thành lập Hội đồng

-Chia thành các nhóm nhỏ phụ trách các chỉ tiêu

-Phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định các mốc thời gian và công việc cần hoàn thành

Phân tích tiêu chuẩn

- Thành viên hội đồng

- Ban thư ký

- Chuyên gia

-01 bản hướng dẫn về các tiêu chuẩn và tiêu chí.

-Đưa ra được bộ những minh chứng cần thiết cho từng chỉ tiêu, tiêu chí theo đặc thù của từng ngành đào tạo.

-Chỉ rõ cách thức thu thập minh chứng: Nội dung là gì? Ở đâu? Ai? Loại? Bằng phương pháp nào?

(Tài liệu, quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi, thảo luận nhóm….)

Thu thập và số hóa minh chứng

Thu thập minh chứng

- Thành viên hội đồng

- Ban thư ký

- Cộng tác viên

-Thu thập các minh chứng đã được dự trù từ trước

-Có 2 cách: (i) thu thập theo từng tiêu chí

(ii) thu thập theo đối tượng có liên quan.(nên dùng)

Số hóa minh chứng

- Thành viên hội đồng

- Ban thư ký

- Cộng tác viên

-Các minh chứng thu thập được số hóa theo qui định trong các hộp minh chứng.

-Nên số hóa theo thời gian của minh chứng xuất hiện

-Số hóa vào phần mềm tài liệu trích dẫn (Endnote, Mendeley) để thuận tiện cho viết báo cáo

Viết báo cáo tự đánh giá

Tập huấn viết báo cáo

- Thành viên hội đồng

- Chuyên gia

- Tập huấn những kỹ năng cần thiết, cách thức phân tích, cách thức trích dẫn các minh chứng

Viết báo cáo tự đánh giá

- Thành viên hội đồng

- Chuyên gia

- 01 báo cáo tự đánh giá theo quy chuẩn của BGD&ĐT

- Phân tích tốt các dữ liệu và minh chứng để phục vụ đánh giá các tiêu chí và tiêu chuẩn

Nhận xét của chuyên gia

- Chuyên gia độc lập

- Đóng góp ý kiến sát thực về báo cáo tự đánh giá

Công bố kết quả tự đánh giá

Tọa đàm/ hội thảo công bố kết quả nghiên cứu

- Ban giám hiệu

- Thành viên hội đồng

- Các chuyên gia

- Các bên có liên quan

- Đánh giá kết quả đạt được của báo cáo

- Phân tích được những ưu điểm và hạn chế của chương trình đào tạo

- Đưa ra những giải pháp điều chỉnh chương trình đào tạo

ThS Nguyễn Chu Du nhấn mạnh: Lập kế hoạch thực hiện và xây dựng chi tiết các quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo giúp hội đồng và ban thư ký xác định được nhiệm vụ, công việc, thời điểm thực hiện và kết thúc.

Chi tiết hóa các công việc cụ thể và mục tiêu kết quả đạt được giúp hội đồng tự đánh giá, quản lý và kiểm soát được hoạt động và tiến độ của quá trình tự đánh giá.

Đặc biệt việc xây dựng chi tiết danh mục dự kiến các minh chứng, bộ công cụ thu thập dữ liệu và phương pháp thu thập minh chứng giúp các thành viên chủ động tìm kiếm cũng như bổ sung thêm các minh chứng nếu có trong quá trình thu thập minh chứng. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm