Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?
Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?

Trang phục tương đồng giữa ông Kim Jong un và con gái nói lên điều gì?

GD&TĐ -  Một số chuyên gia đã đánh giá việc con gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un xuất hiện nổi bật với các trang phục có sự tương đồng với cha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ