Trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ bị yêu cầu dừng thu phí

BOT Pháp Vân - Cầu giẽ bị dừng thu phí do chưa đảm bảo các yêu cầu về sao lưu dữ liệu theo quy định.
Trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ bất ngờ bị yêu cầu dừng thu phí
Theo vtcnews