TPHCM tăng cường chấn chỉnh hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM - Lê Hồng Sơn ra văn bản đề nghị các Phòng GD&ĐT chấn chỉnh hoạt động giữ trẻ bán trú và dạy thêm ngoài nhà trường.
(ảnh MH: Internet)
(ảnh MH: Internet)

Văn bản ghi rõ: Theo số liệu báo cáo của các Phòng GD&ĐT quận, huyện vẫn còn hiện tượng nhóm, lớp giữ trẻ ngoài nhà trường hoạt động chưa có phép, giáo viên Tiểu học và giáo viên thuộc các trường THCS có tổ chức dạy 2 buổi/ngày vẫn tổ chức dạy thêm cho học sinh ngoài nhà trường. 

Vì vậy, Sở yêu cầu Phòng GD&ĐT các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Tiểu học và các trường THCS có tổ chức dạy 2 buổi/ngày nghiêm túc thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của UBND TPHCM về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn và Hướng dẫn số 3140/GDĐT-TC ngày 9/9/2014 của Sở GD&DT về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM.

Sở cũng yêu cầu các Phòng GD&DT các quận, huyện phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động giữ trẻ bán trú và dạy thêm ngoài nhà trường; phát hiện, giải quyết, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.