TPHCM: Phong phú các “Tiết học ngoài nhà trường”

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn các trường THCS và THPT xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trung học.
TPHCM: Phong phú các “Tiết học ngoài nhà trường”

Hướng dẫn nêu cụ thể các hoạt động “Tiết học ngoài nhà trường” trong trường trung học cấp Sở GD&ĐT, gồm: Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo cầm viên với bộ môn Sinh THCS, THPT;

Tiết học ngoài nhà trường tại khu Nông nghiệp Công nghệ cao với bộ môn Sinh và Công nghệ Nông nghiệp THCS, THPT;

Tiết học ngoài nhà trường tại khu rừng phòng hộ Cần Giờ (khu du lịch Dần Xây, Cần Giờ).

Cấp cơ sở - trường THCS, THPT, Sở GD&ĐT yêu cầu trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục, nhà trường có thể chỉ đạo các bộ môn trong nhà trường chủ động xây dựng tiết học ngoài nhà trường trong các nội dung kiến thức và thực tế tại địa phương.

Phối hợp với các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các địa danh của địa phương để xây dựng các tiết học ngoài nhà trường phù hợp nhu cầu, tâm sinh lí của học sinh.

Các chủ đề tiết học ngoài nhà trường đươc xây dựng phải đảm bảo các yếu tố: Nội dung hoạt động đảm bảo đáp ứng chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình hiện hành; gắn kết kiến thức với thực tế địa phương; hoạt động học phải đảm bảo học sinh phải được trải nghiệm qua thực tế để đúc kết được kiến thức (học trải nghiệm).

Xây dựng được phương án kiểm tra đánh giá học sinh: Đánh giá quá trình, đáng giá sản phẩm từng phần và đánh giá cuối chủ đề.

Một chủ đề dạy học trải nghiệm sáng tạo bao gồm mục tiêu chủ đề, nội dung các hoạt động, kiểm tra đánh giá quá trình học. Khuyến khích các trường THCS, THPT xây dựng chủ đề tích hợp trong quá trình thực hiện, huy động nhiều lực lượng tham gia vào quá trình dạy và học.

Ảnh minh họa/INT

Những đứa con trong bộ đội

GD&TĐ - Năm 1958, vài năm sau khi đình chiến chiến tranh Triều Tiên, quân tình nguyện số 23 trở về quê hương và đóng quân tại Hắc Long Giang.