TP.HCM: Kết thúc năm học trước ngày 15/7

TP.HCM: Kết thúc năm học trước ngày 15/7

Cụ thể, các bậc học hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020 trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học của UBND TP được căn cứ vào tờ trình của Sở GD-ĐT TP vào ngày 8/5. 

Trước đó, kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 được TP ban hành ngày 2/7/2019 với mốc thời gian bế giảng năm học của các bậc học là từ 25 đến 29/5. Xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6.