TPHCM: Học sinh, sinh viên đóng BHYT 70%, nhà nước hỗ trợ 30%

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ  - Sở GD&ĐT TPHCM đã có văn bản hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 tại các trường học trên địa bàn thành phố.
BHYT học sinh, sinh viên góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế với các phụ huynh học sinh trong việc chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
BHYT học sinh, sinh viên góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế với các phụ huynh học sinh trong việc chi trả các chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TPHCM, trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT và những học sinh, sinh viên là người nước ngoài không được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (x) 70% (Mức lương cơ sở từ 01/07/2019 là 1.490.000 đồng).

Như vậy, khoản thu phí bảo hiểm tương ứng theo bảng sau:

Đơn vị tính: đồng

Phương thức

Học sinh, sinh viên đóng 70%

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Cũng theo Sở GD&DT TPHCM, học sinh, sinh viên đóng tại nhà trường nơi đang theo học. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT, tổ chức thu tiền đóng BHYT học sinh, sinh viên, chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Khi nhận đủ hồ sơ và số tiền đóng đã chuyển vào tài khoản cơ quan BHXH, cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hành và chuyển giao thẻ kịp thời cho nhà trường để phát cho học sinh, sinh viên.

Học sinh, sinh viên có thể đăng ký theo các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ sắp hết hạn Nhà trường đôn đốc học sinh, sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2022 hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên những tháng còn lại cho đến 31/12/2022 và thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2023.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác thì sẽ được hoàn trả theo quy định (thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng).

Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân Công an; Quân đội; Ban cơ yếu; Nghèo; Cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh, sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Đối với học sinh lớp 1, giá trị thẻ BHYT sử dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 1/11 hoặc 1/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi; đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học thì thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Bà Đặng Hoàng Anh- Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao học bổng cho em Nguyễn Duy Phong.

Giúp học trò nghèo viết tiếp ước mơ

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt đã trao học bổng 25 triệu đồng cho em Nguyễn Duy Phong, một học sinh nghèo vẫn vươn lên học giỏi.