TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 50% thiệt hại do thiên tai gây ra

GD&TĐ - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 50% thiệt hại do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khi xảy ra bão, ngập lụt,...

Ảnh minh họa: An Nhơn.
Ảnh minh họa: An Nhơn.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm 50% thiệt hại do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2011 - 2020. Trong đó, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, sạt lở bờ sông, ngập lụt.

Tổ chức, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; Phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại.

Mặt khác, phấn đấu 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Nâng cao năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai được hình thành theo hướng đồng bộ, liên thông, theo thời gian thực. 100% cơ quan chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai cấp thành phố và cấp quận - huyện hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, 90% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát. 100% tàu cá đánh bắt vùng khơi và vùng lộng được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương, chú trọng sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong việc lập kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cấp xã.

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

CLB Khánh Hòa sẽ không bỏ giải V-League như đồn đoán.

CLB Khánh Hòa không bỏ V-League

GD&TĐ - Tổng Công ty Khánh Việt đồng ý hỗ trợ kinh phí hoạt động để CLB Khánh Hòa hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.