Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Xây dựng quy định pháp luật về An toàn thông tin

GD&TĐ - Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật.