Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...
Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...

Tổng thống Putin lái máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn...

GD&TĐ -Máy bay siêu thanh, xe tăng, tàu lặn, xe trượt tuyết... Tổng thống Nga Putin chinh phục mọi loại hình phương tiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ