Toàn tỉnh An Giang áp dụng Chỉ thị 16 đến hết ngày 1/8

GD&TĐ - Theo thông báo mới nhất, toàn tỉnh An Giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 1/8. Huyện Thoại Sơn và Tri Tôn thực hiện giãn cách từ 0h ngày 19/7.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chiều ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn số 714/UBND-KGVX về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo nội dung công văn, hiện nay, toàn tỉnh An Giang có 9/11 huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hai huyện Thoại Sơn, Tri Tôn thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo.

Mở rộng phạm vi giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 đối với huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn, kể từ lúc 0h ngày 19/7 đến hết ngày 1/8.

UBND tỉnh An Giang cũng điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của 09 huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến hết ngày 1/8. 

Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Trong thời gian thực hiện giãn cách, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, các đơn vị trên có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch theo tinh thần công văn số 705/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.