Tin bão trên biển đông - Molave (Cơn bão số 5)

Tin bão trên biển đông - Molave (Cơn bão số 5)
Hình ảnh về đường đi và vị trí cơn bão
Hình ảnh về đường đi và vị trí cơn bão


Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 – 7 mét.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

(Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)