Tiêu chuẩn xét tặng NGND và NGƯT đối với GV trường ĐH

Tiêu chuẩn xét tặng NGND và NGƯT đối với GV trường ĐH

1) Điều kiện đã “đào tạo được nhiều tiến sĩ” có phải là điều kiện bắt buộc không?

2) Nếu là điều kiện bắt buộc thì việc đưa ra điều kiện này dựa vào những cơ sở nào?

ThS.GVC. Nguyễn Trọng Chiến (Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm, Đại học Huế)

Trả lời:

Mục II của Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 của Bộ GD&ĐT “Hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú” quy định về tiêu chuẩn xét tặng Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú nêu rõ: Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên các trường đại học phải đạt được các tiêu chuẩn về đạo đức, về tài năng sư phạm và có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. Tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, mục II quy định rõ các tiêu chuẩn cụ thể về tài năng sư phạm đối với giảng viên các trường đại học, trong đó có: đào tạo được nhiều tiến sĩ.

Theo đó, tiêu chuẩn “đào tạo được nhiều tiến sĩ” được hiểu là tiêu chuẩn bắt buộc. Xin xem phần căn cứ của Thông tư trên để biết về cơ sở của quy định đó.

(GD&TĐ online)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ