Tiếp tục tăng cường giám sát việc biên soạn sách giáo khoa

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị làm rõ việc có hay không lợi ích nhóm trong biên tập, lựa chọn sách giáo khoa (SGK) hiện nay.
Ảnh minh họa Internet.
Ảnh minh họa Internet.

Đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo xem xét trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm trong biên tập, lựa chọn SGK để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện nay, quy trình biên soạn SGK được tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của Luật Xuất bản, bảo đảm các tiêu chuẩn, tiêu chí về SGK. Ngoài ra, thực hiện việc xã hội hóa khâu biên soạn SGK theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn SGK theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT. Các bài học trong SGK thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình các môn học, hoạt động giáo dục.

SGK các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10 được phê duyệt và đưa vào sử dụng đã đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình thực hiện, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng SGK từ khâu biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng SGK.

Việc lựa chọn SGK được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT. Trong đó, quy trình lựa chọn SGK được quy định tại Điều 8. Các Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh dựa trên kết quả lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông, đồng thời báo cáo UBND cấp tỉnh về quá trình lựa chọn và tiếp thu kết quả lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông. Như vậy, các quy định của Thông tư bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch trong quá trình lựa chọn SGK.

Trong năm qua, Bộ GD&ĐT đã kiểm tra, thanh tra 14 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy, các cơ sở giáo dục phổ thông và Hội đồng lựa chọn SGK đã thực hiện việc lựa chọn SGK đúng theo quy định. Kết quả lựa chọn SGK của các Hội đồng môn học trùng với kết quả lựa chọn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc biên soạn SGK của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra địa phương trong việc lựa chọn SGK, phát hiện những vướng mắc và xử lý các tiêu cực trong quá trình lựa chọn SGK nếu có.