Tiến tới điều chỉnh mức đóng BHYT để nâng cao mức thụ hưởng của người dân

GD&TĐ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng, là trụ cột trong lưới an sinh xã hội của đất nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất và đưa vào chương trình kỳ họp nội dung trình bày Tờ trình, Báo cáo của Chính phủ và thảo luận tại Quốc hội.

Sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội

Về BHXH, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những nhu cầu quan trọng nhất hiện nay là phải khẩn trương xây dựng để trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu sửa sớm được Luật Bảo hiểm xã hội sẽ quản lý tốt hơn số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Luật hiện nay quy định 20 năm đóng bảo hiểm mới được hưởng chế độ hưu trí nhưng điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần lại rất dễ. Nghị quyết 28 có nêu vấn đề rút ngắn thời hạn đóng, trong đó hướng lộ trình có thể xuống 15 năm, tiến tới 10 năm.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần là nhu cầu chính đáng do thực tế khách quan của người lao động. Nhưng nếu người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội thấy chỉ cần đóng 10 năm hoặc 15 năm sẽ được hưởng chế độ lương hưu khi về già. Còn khi rút một lần chỉ được hưởng phần đóng của người lao động là chính thì sẽ hạn chế được tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Bình quân hàng năm số người rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội khoảng 5%. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu và thay đổi điều kiện tham sẽ góp phần giữ chân người tham gia bảo hiểm và phát triển người tham gia bảo hiểm. Đây là một trong những lý do cho thấy cần phải sửa sớm Luật Bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, đối với một số quỹ bảo hiểm ngắn hạn có số kết dư khá lớn như Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định, các quỹ ngắn hạn đều phải có kết dư, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khi kết dư nhiều thì cũng cần rà soát lại mức đóng và phạm vi chi trả của các Quỹ này cho phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách Nhà nước và người dân; cân nhắc rà soát mức đóng mức chi tương xứng, phạm vi chi đầy đủ.

Tạo điều kiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân

Về BHYT, Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số việc đã đặt ra từ lâu nhưng cần thúc đẩy mạnh hơn.

Một là, mô hình bác sỹ gia đình đặt ra từ năm 2013 nhưng bây giờ tổ chức triển khai được đến đâu thì tổng kết, đánh giá chưa rõ.

Hai là, việc xây dựng, quy định gói dịch vụ y tế cơ bản đến nay vẫn chưa xây dựng được.

Ba là, thanh, quyết toán bảo hiểm y tế giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và ngành y tế cũng hay vướng mắc do khó khăn trong việc quy định định mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng các gói dịch vụ, giá dịch vụ để làm cơ sở để thanh, quyết toán.

Do đó, Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt hơn, phân loại các dịch vụ, định mức kinh tế kỹ thuật để ban hành khung giá dịch vụ để giải quyết vướng mắc trong thanh, quyết toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất đề xuất của Ủy ban Xã hội về việc đưa vào Nghị quyết Kỳ họp lần này hoặc Nghị quyết về kinh tế - xã hội giao Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ như đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; điều chỉnh mức đóng BHYT cho phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước và người dân.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đề xuất điều chỉnh mức đóng BHYT phải rõ hơn. Cụ thể hơn là đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh tăng mệnh giá bảo hiểm y tế.

Bởi hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế của nước ta còn thấp trong khi danh mục được hưởng lại rộng hơn, nhiều hơn so với một số nước. Nếu tăng mức đóng thì khả năng chi trả của người dân và mức đóng của Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, người có công… cũng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, phải tăng mệnh giá bảo hiểm y tế lên thì mới có điều kiện thực hiện sớm lộ trình giá dịch vụ y tế và thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao tính tự chủ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Mức chi trả cao hơn thì các cơ sở khám chữa bệnh có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho hệ thống trang thiết bị, chăm lo cho đội ngũ y bác sỹ và người dân được hưởng phần chi trả tốt hơn, dịch vụ tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề xã hội rất quan trọng nên dù NSNN khó khăn đến mấy cũng phải tiết kiệm các khoản chi tiêu để nâng cao hơn nữa mức đóng và qua đó tạo điều kiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Phán xử gây khó xử

GD&TĐ - Công tố viên đã đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cộng sự