Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình xây dựng Dự án Luật Giáo dục

PV - 02/10/2018, 10:18 GMT+7 | Kết nối
Dự án Luật GD được thực hiện nghiêm túc, khoa họcDự án Luật GD được thực hiện nghiêm túc, khoa học

Bộ GD&ĐT trả lời:

Ngày 11/4/2018, Chính phủ có Tờ trình Quốc hội số 123/TTr-CP về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD (sau đây gọi là Dự án Luật GD). Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự án Luật.

Ngày 15/6/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, theo đó Quốc hội nhất trí mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật GD và đổi tên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD thành dự án Luật GD (sửa đổi). Thực hiện Nghị quyết số 64/2018/QH14, Bộ GD&ĐT đã tích cực nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung, hoàn thiện các báo cáo đánh giá tác động và tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức các cuộc hội thảo để lấy ý kiến các cơ quan quản lý, các sở GD&ĐT, các cơ sở GD ĐH, cơ sở GD phổ thông, chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Luật.

Ngày 8/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học về dự án Luật, nhất là việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban dân tộc rà soát vấn đề cử tuyển; phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự án Luật GD (sửa đổi), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và các cơ quan liên quan tiếp tục lấy ý kiến về dự án Luật và hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua.

(còn nữa)

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm