"Thúc" doanh nghiệp kinh doanh vận tải nghiêm túc đổi biển kiểm soát màu vàng

GD&TĐ - Ngày 2/6, Công an TP. Hà Nội thông tin, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 135.000 phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, nhiều tổ chức, cá nhân chưa làm thủ tục đổi sang biển số màu vàng.
Biển số xe kinh doanh vận tải màu vàng.
Biển số xe kinh doanh vận tải màu vàng.

Để chủ động thực hiện có hiệu quả và đảm bảo đúng thời gian quy định, Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội sớm có lộ trình, kế hoạch thực hiện đổi biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021. 

Sau ngày 31/12/2021 những tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 quy định, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này hết ngày 31/12/2021.

Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện việc sang tên, chuyển quyền sở hữu đối với những xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có chứng từ chuyển quyền sở hữu, thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2021.