Thừa Thiên - Huế: Kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm đất đai

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ -Ngày 9/8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc tự ý dùng các lô đất tại các khu xen ghép đã có quyết định phê duyệt đấu giá để bố trí tái định cư, làm nhà văn hóa tại thị xã Hương Thủy.
Nhiều sai sót trong chuyển đổi loại đất khác sang đất ở tại thị xã Hương Thủy khiến nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm, kỷ luật.
Nhiều sai sót trong chuyển đổi loại đất khác sang đất ở tại thị xã Hương Thủy khiến nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm, kỷ luật.

Nhiều sai phạm

Kết luận thanh tra số 245/KL-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ vừa được Chánh thanh tra tỉnh Thừa Thiên – Huế công bố. Theo đó, trong 5 năm (từ 1/7/2014 - 31/12/2019), UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành 1.161 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Trong đó, có 13 trường hợp cho phép chuyển đổi sang đất ở đối với những thửa đất không được quy hoạch là đất ở và không có trong kế hoạch sử dụng đất các năm 2016, 2017 và 2018 của thị xã.

Việc chuyển đổi sang đất ở đối với dự án và các khu xen ghép trên địa bàn UBND thị xã Hương Thủy đã xảy ra một số sai sót. Địa phương này để lại 59 lô đất đã được UBND tỉnh phê duyệt giá đất để đấu giá đưa vào mục đích bố trí tái định cư và làm nhà văn hóa nhưng không báo cáo UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, 5 khu xen ghép được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi cho phép chuyển đổi sang đất ở, tên các khu xen ghép có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã nhưng không có vị trí thửa đất cụ thể.

Ngoài ra, có 24 khu xen ghép đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá khi chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm; để người dân lấn chiếm, sử dụng đất trái quy định…

Kết luận thanh tra cũng nêu, trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân (chuyển đổi sang đất ở), có 11 trường hợp liên quan đến cấp đổi GCNQSDĐ không đúng nguồn gốc.

Không xác nhận tình trạng tranh chấp và phù hợp quy hoạch. Không lập phiếu lấy ý kiến của khu dân cư. Không đúng hiện trạng sử dụng đất. Thiếu trách nhiệm trong quản lý...

Trong giai đoạn 2017 - 2019, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành 804 quyết định chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 285/804 hồ sơ, có 173/285 hồ sơ thời gian giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định. 58/285 hồ sơ không kèm trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. 46/285 hồ sơ không có biên bản xác minh thực địa...

Yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm

Qua kết luận trên, ông Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu thu hồi 4 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Kiểm tra, rà soát sự phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh, quy hoạch định hướng dài hạn của Thủ tướng và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp. Rà soát các trường hợp cấp GCNQSDĐ bao gồm đất nghĩa địa để thu hồi, điều chỉnh và cấp lại theo đúng quy định...

Ông Phan Quý Phương cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy chấm dứt việc tham mưu UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh thu hồi đối với các khu xen cư, xen ghép không có trong kế hoạch sử dụng đất.

Chấm dứt tổ chức đấu giá khi chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Quản lý chặt chẽ đối với các lô đất đã được UBND tỉnh giao tổ chức đấu giá để tránh người dân lấn chiếm, sử dụng…

Riêng Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã phải thực hiện đúng quy định về hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với những thiếu sót, sai phạm trong tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với những thiếu sót, sai phạm trong việc kiểm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ; việc xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ.

UBND các xã, phường: Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Thanh, Phú Bài và Thủy Phù tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót, sai phạm liên quan đến trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ; công tác thống kê, kiểm kê đất đai; đề nghị phân lô các khu xen ghép không có trong kế hoạch sử dụng đất...