Thủ tướng làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Chiều 15/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đánh giá những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn, bàn phương hướng phối hợp thời gian tới.
Thủ tướng làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện các bộ, ngành.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên cả nước đối với các thành tựu chung của đất nước năm 2016.

Thủ tướng cho rằng việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn đã đạt nhiều kết quả, tất cả các nội dung của Quy chế đã được triển khai tích cực, hiệu quả; thời gian qua Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và có nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, thiết thực như xây cầu nông thôn, xây làng thanh niên lập nghiệp, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông… Một trong những kết quả lớn nhất là từng bộ, từng ngành có nhận thức tốt hơn về vai trò của thanh niên.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra 3 tồn tại như công tác phối hợp liên ngành trong quản lý Nhà nước về thanh niên của một số bộ, cơ quan chưa được quan tâm triển khai thực hiện. Một số bộ, cơ quan chưa chuẩn bị hoặc triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao trong thực hiện đề án, nhiệm vụ được giao trong Chiến lược phát triển thanh niên. Thứ hai, một số chương trình, dự án  Đoàn Thanh niên  triển khai còn chậm, như Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân, Đề án xây dựng đảo thanh niên, Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại cho thanh niên, Đề án thí điểm tổ, đội thanh niên xung phong liên kết khai thác hải sản… Thứ ba, phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và một số cơ quan Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, trách nhiệm của một số cơ quan chưa cao.

Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng giao. Đó là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nhiệt tình, đạo đức, gương mẫu, đi đầu trong phong trào cách mạng. Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm trong 2 việc quan trọng: Đi đầu trong đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và xung kích trong giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

Thủ tướng cũng chia sẻ về nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội cần sự xung kích của thanh niên để giải quyết như thanh niên nói không với sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bẩn, xung kích trong bảo đảm an toàn giao thông, xung kích trong phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện ma túy, hay như xung kích trong bảo vệ môi trường.

Về một số trọng tâm trong công tác phối hợp thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ quan điểm, phải làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và một số phong trào khác ở địa phương.

Chính phủ và Trung ương Đoàn phối hợp chặt chẽ, chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; tạo cơ hội, môi trường thuận lợi cho thanh niên tiếp cận học tập, phát triển năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên. Đoàn Thanh niên cần chủ động đề xuất, kiến nghị chính quyền các cấp về thực hiện quy chế phối hợp. Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 và nghiên cứu để ban hành các cơ chế, chính sách phát triển thanh niên phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng mong muốn Đoàn Thanh niên cần chủ động thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, ủng hộ các cán bộ nêu gương tốt và đồng thời cũng phát hiện cán bộ tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu. Thủ tướng cũng mong muốn thanh niên xung kích bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, các cơ quan của Chính phủ cần có chương trình phối hợp cụ thể với thanh niên và dành chương trình giao cho đoàn thanh niên đảm nhận cũng như đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ cho thanh niên thử thách.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết cụ thể các kiến nghị của Trung ương Đoàn với niềm tin Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được, hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước giao phó.