Thử bắt chữ từ hình

Hình ảnh nhà vua đang đứng cạnh một tấm bản đồ của nước Đức thì cho ta bắt được chữ gì?
Thử bắt chữ từ hình
1-7753-1432548271.jpg
2-6454-1432548271.jpg
3-7076-1432548271.jpg
4-6145-1432548271.jpg
5-9171-1432548271.jpg

Nguồn:Bắt chữ - WePlay

Theo vnexpress