rssheader

25/02/2021

Vẫn còn thiếu 87.000 giáo viên các cấp

Minh Phong - 07/11/2019, 11:54 GMT+07 | Thời sự
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng trả lời các nhóm vấn đề gồm: Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngay trong sáng nay, nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về vấn đề biên chế giáo viên. Trả lời về nội dung này, người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết: Hiện nay, tổng biên chế, khoảng 1 triệu 800 nghìn người, riêng ngành Giáo dục có hơn 1 triệu giáo viên.

“Chúng ta lấy định mức biên chế từ 2015 được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu cán bộ công chức, viên chức” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao đổi.

Theo Bộ trưởng, phần lớn các địa phương phản ánh là số giáo viên không đủ đứng lớp. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ, trình Bộ Chính trị và đã có kết luận 9028, bước đầu đã giải quyết được 19 tỉnh, trong đó có 14 tỉnh có dân di cư và các tỉnh thành phố lớn có khu công nghiệp tập trung.

Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ xét biên chế cho giáo viên mầm non hợp đồng trước năm 2015 ở 19 tỉnh, thành, với số lượng 20.000 người.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết thêm, theo yêu cầu của Chính phủ chúng tôi đã thông báo cho 63 tỉnh thành, thống kê số giáo viên còn thiếu, để thực hiện báo cáo Bộ Chính trị. Chủ trương là: Có người học phải có giáo viên đứng lớp. Hiện Chính phủ đã đồng ý biên chế 18.000 giáo viên.

“Bước đầu chúng tôi nhận được 87.000 giáo viên các cấp còn thiếu. Vấn đề này, Bộ Nội vụ đã báo cáo và xin chủ trương của Chính phủ. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT, xác minh cụ thể ở địa phương và có đề xuất để Chính phủ, Bộ Chính trị tiếp tục xin biên chế, thực hiện đúng chủ trương, có người học phải có giáo viên” –Bộ trưởng Lê Vinh Tân nói.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm