rssheader

31/07/2021

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Thái Văn Thành (Nghệ An): Bảo đảm quyền lợi nhà giáo

Hồ Lài - 22/05/2021, 10:16 GMT+07 | Thời sự
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong chương trình hành động, ông Thái Văn Thành bày tỏ nguyện vọng nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ góp sức tham mưu chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo toàn diện và khoa học – công nghệ; bảo đảm quyền lợi nhà giáo; thu hút học sinh giỏi vào nghề sư phạm... 

Giữ bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của người đại biểu nhân dân

Ông Thái Văn Thành đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành giáo dục qua nhiều vị trí từ giảng viên đại học đến quản lý. Trước đó, từ tháng 5/2016, ông Thành được bầu là Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Vai trò là người đại biểu nhân dân, là đảng viên đặt ra cho người đứng đầu ngành giáo dục trách nhiệm, trí tuệ, hành động đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân đối với sự nghiệp “trồng người”, cũng như đảm bảo quyền lợi cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Ông Thái Văn Thành cho biết, nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân hứa sẽ thực thực hiện chương trình hành động của mình với 3 nhóm nội dung.

Ông Thái Văn Thành (ngoài cùng bên phải) thăm và trò chuyện với học sinh Trường PT DTBT THCS Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)

Trước hết, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với Nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của Người đại biểu nhân dân. Gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nếu được tín nhiệm trúng cử, ông Thái Văn Thành cam kết tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp của Quốc hội. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tập hợp, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khách quan kịp thời các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan  chức năng có liên quan. Theo dõi, giám sát quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tích cực nghiên cứu, nắm bắt thông tin và kiến nghị với Quốc hội nhằm từng bước, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Trong đó tập  trung xây dựng và hoàn thiện Pháp luật về tổ chức, hoạt động của cơ quan quyền lực, Cơ quan hành chính, Cơ quan tư pháp các cấp. Góp phần làm cho Quốc hội thực hiện tốt chức năng Lập hiến, Lập pháp, quyết định các vấn đề về đối nội - đối ngoại - kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh – quốc phòng và các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Giám sát các hoạt động của bộ máy nhà nước một cách hiệu quả.

Góp phần tham mưu chiến lược phát triển GDĐT - KHCN

Đại diện cho khối GDĐT – KHCN tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Thái Văn Thành cho hay sẽ sát cánh cùng các ngành chức năng, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Quốc hội, Tỉnh ủy,  HĐND, UBND tỉnh ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực mình phụ trách.

Ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An tổ chức đối thoại với cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh.

Cụ thể, tập trung xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025, định hướng năm 2030. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp mầm non, phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học trên địa bàn  theo hướng khoa học, tinh gọn, đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tập trung ưu tiên nguồn lực nhà nước, xã hội hóa để phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường có học sinh bán trú cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Thái Văn Thành trao phần thưởng cho học sinh đạt giải Vàng cuộc thi Toán tuổi thơ cấp tỉnh

Trong bối cảnh hội nhập, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh sẽ tham mưu và thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT, KH&CN. Tham mưu ban hành cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn, gắn với phát triển kinh tế của từng địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở vùng còn gặp nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, tham mưu các cơ chế, chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển các mô hình trường trọng điểm chất lượng cao, trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo cơ hội học tập, được tiếp cận mô hình giáo dục chuẩn quốc tế cho con em nhân dân Nghệ An. Chú trọng mô hình phát huy giá trị truyền thống văn hóa, phẩm chất tốt đẹp và từng bước quốc tế hóa những giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Nghệ.

Phát triển nguồn nhân lực trí thức

Ngành giáo dục đang thực hiện Chương trình GDPT 2018, ông Thái Văn Thành cho hay sẽ tham mưu cơ chế chính sách tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời có cơ chế chính sách để thu hút học sinh giỏi vào nghề sư phạm.

Ông Thái Văn Thành trao thưởng cho em Phạm Trung Quốc Anh - đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020.

Tham mưu các cơ chế chính sách, từng bước tham mưu đảm bảo quyền lợi cho nhà giáo, nhất là nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trí thức, tạo điều kiện cho đội ngũ tri thức, nhà khoa học tham gia xây dựng chính sách, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng thành tựu KHCN vào thực tiễn. Qua đó, tạo ra việc làm cho xã hội, thúc đẩy các dự án gắn kết nghiên cứu giữa nhà khoa học, người nông dân để thực hiện thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng hiện đại.

Tập trung nguồn lực để tác động khoa học và công nghệ cho một số sản phẩm chiến lược của tỉnh, nhất là nông nghiệp, dược liệu. Thực hiện chương trình 100 sản phẩm hàng hóa có tác động của khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh gắn với thương hiệu Nghệ An, tạo tiền đề cho triển khai thực hiện thành công Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Nhằm tạo được một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, khối lượng lớn và thương hiệu mạnh từ KH&CN bằng việc ứng dụng mạnh công nghệ sinh học và gắn kết công nghệ khác (công nghệ thông tin, tự động hóa…). Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu y học hiện đại, để phục vụ người dân, nâng cao đời sống và chất lượng sống cho nhân dân.

Nếu được bầu làm ĐBQH, ông Thái Văn Thành hứa sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chương trình cụ thể kiên quyết thực hiện công tác cải cách hành chính. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính khi giải quyết công việc của người dân, tránh phiền hà, sách nhiễu với nhân dân.

Thực hiện Luật bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, ông Thái Văn Thành chính thức được giới thiệu là 1 trong 23 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu tại Nghệ An. Đồng thời được xếp vào danh sách 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Ngô Thị Thu Hương, Thái Văn Thành và bà Võ Thị Thúy Vinh.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm